Chính trị - Xã hội


Một trật tự đa cực mới trên thế giới thời hậu dịch COVID-19
  • 14:46
  • |
  • 07-05-2021
Việc G7 mở rộng thành G20 là một dấu hiệu khác cho thấy sự phân bổ lại lợi ích giữa một nhóm đa dạng các nhân tố với cùng mục tiêu định hình cấu trúc kinh tế mới.

Đề xuất