Thế giới


Mua tiêm kích Rafale của Pháp: Thông điệp của Ấn Độ gửi Trung Quốc
  • 15:35
  • |
  • 07-08-2020
Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh nhấn mạnh rằng lô máy bay chiến đấu Rafale về đến nước này đánh dấu "sự khởi đầu kỷ nguyên mới trong lịch sử quân đội của chúng tôi."

Đề xuất