Mục đích chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của Tổng thống Mỹ Trump
  • 12:52
  • |
  • 16-02-2020
Tổng thống Trump và Thủ tướng Modi đã nhất trí rằng chuyến đi sẽ tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Mỹ và Ấn Độ và nêu bật mối quan hệ bền vững giữa nhân dân hai nước.

Đề xuất

Anh, Canada và câu chuyện tác nghiệp báo chí

Hiện Anh và Canada muốn thiết lập một nhóm các nước có chung chí hướng để cùng cất lên tiếng nói bảo vệ báo chí, tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng bảo đảm an toàn cho các nhà báo.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 17:39
  • |
  • 15-07-2019