Mỹ đơn độc trong chiến tranh lạnh với Trung Quốc
  • 09:47
  • |
  • 25-02-2020
Bất chấp mạng lưới liên minh toàn cầu, Washington không thể thuyết phục các đồng minh “đồng sức đồng lòng” với “cuộc cạnh tranh siêu cường” và đẩy lùi Trung Quốc.

Đề xuất

Anh, Canada và câu chuyện tác nghiệp báo chí

Hiện Anh và Canada muốn thiết lập một nhóm các nước có chung chí hướng để cùng cất lên tiếng nói bảo vệ báo chí, tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng bảo đảm an toàn cho các nhà báo.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 17:39
  • |
  • 15-07-2019