Kinh tế - Công nghệ


Mỹ Latinh trước những thách thức phục hồi kinh tế trong năm 2021
  • 18:37
  • |
  • 15-02-2021
Sự bùng phát của dịch COVID-19 ở Mỹ Latinh khiến nền kinh tế trong khu vực bị ảnh hưởng nặng nề và những tác động nghiêm trọng gây ra bởi đại dịch trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế-xã hội.

Đề xuất