Kinh tế - Công nghệ


Mỹ Latinh và Caribe trong chiến lược “Made in China 2025”
  • 11:42
  • |
  • 10-11-2018
“Made in China 2025” là kế hoạch công nghiệp khung, được Trung Quốc công bố vào năm 2015 nhằm củng cố nền kinh tế lớn nhất châu Á này thành siêu cường thế giới.

Đề xuất