Kinh tế - Công nghệ


Mỹ muốn áp chế tài buộc Trung Quốc thực thi cam kết thương mại
  • 07:52
  • |
  • 16-01-2019
Tại vòng đàm phán thương mại cấp thứ trưởng, điểm chú ý nhất là việc đoàn đàm phán Mỹ hướng trọng tâm vào vấn đề có tính quyết định: Khả năng Trung Quốc thực hiện đầy đủ các cam kết đề ra.

Đề xuất