Thế giới


Mỹ-Nhật sẽ là liên minh quân sự đầu tiên hoạt động trong không gian
  • 15:38
  • |
  • 10-02-2020
Tác động chính trị của sự liên kết trong phòng vệ không gian sẽ dễ dàng tạo ra sự mở rộng đặc quyền của liên minh Mỹ-Nhật ra ngoài các ranh giới lãnh thổ trên Trái Đất.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018