Thế giới


Mỹ sẽ ''buông dây cương'' chỉ huy trên Bán đảo Triều Tiên?
  • 14:55
  • |
  • 08-03-2021
Tướng Mỹ về hưu Burwell Bell cảnh báo rằng Mỹ không nên cố gắng chuyển giao quyền chỉ huy thời chiến (OPCON) cho Hàn Quốc trong khi Triều Tiên vẫn sở hữu vũ khí hạt nhân.

Đề xuất