Thế giới


Mỹ tẩy chay Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh - Gậy ông đập lưng ông
  • 06:12
  • |
  • 15-12-2021
Trung Quốc nhận định việc Mỹ tẩy chay Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh là một bước đi mang tính khiêu khích, vừa phi lý vừa làm tổn hại đến tinh thần đoàn kết quốc tế được thể hiện thông qua Olympic.

Đề xuất