Kinh tế - Công nghệ


Mỹ-Trung có thể hòa giải thương mại theo phiên bản Mỹ-Canada?
  • 07:55
  • |
  • 09-10-2018
Mỹ và Canada đã đạt được thỏa thuận thương mại vào phút cuối và chỉ xuất hiện một số nhượng bộ nhỏ. Liệu đây có phải là phiên bản giải quyết căng thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc?

Đề xuất