Kinh tế - Công nghệ


Mỹ-Trung sẽ bước vào cuộc Chiến tranh Lạnh về công nghệ?
  • 17:13
  • |
  • 26-03-2019
Sự đối địch giữa Mỹ và Trung Quốc chắc chắn sẽ vẫn còn đó, tuy nhiên, cả hai bên sẽ đều chịu tổn thất nếu họ “tùy hứng” bước vào con đường dẫn tới cuộc Chiến tranh Lạnh về công nghệ.

Đề xuất