Kinh tế - Công nghệ


Mỹ và Ấn Độ thu hẹp khoảng cách về kinh tế và thương mại
  • 17:36
  • |
  • 04-03-2020
Dưới thời Thủ tướng Modi, Ấn Độ cũng đã ký hai hiệp định nền tảng với Mỹ. Một là thỏa thuận trao đổi hậu cần ký kết hồi tháng 8/2016 và Thỏa thuận an ninh và tương thích liên lạc vào tháng 9/2018.

Đề xuất