Mỹ và châu Âu chia rẽ vì sứ mệnh hàng hải tại Vùng Vịnh
  • 10:15
  • |
  • 17-09-2019
Quyết định của Anh tham gia sứ mệnh hàng hải do Mỹ dẫn đầu tại Vùng Vịnh mới đây đã bị các nhà ngoại giao của EU chỉ trích là làm trì hoãn các nỗ lực của châu Âu

Đề xuất

Anh, Canada và câu chuyện tác nghiệp báo chí

Hiện Anh và Canada muốn thiết lập một nhóm các nước có chung chí hướng để cùng cất lên tiếng nói bảo vệ báo chí, tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng bảo đảm an toàn cho các nhà báo.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 17:39
  • |
  • 15-07-2019