Kinh tế - Công nghệ


Năm 2019: Lĩnh vực nào sẽ bứt phá, tạo động lực cho nền kinh tế?
  • 15:15
  • |
  • 07-01-2019
Chuyên gia Nguyễn Đình Cung cho biết, năm 2019, Chính phủ lấy một thông điệp rất rõ ràng là "Năm bứt phá" để về đích, hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2016-2020.

Đề xuất