Kinh tế - Công nghệ


Nam Á - 'miếng mồi ngon' trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung
  • 05:32
  • |
  • 25-01-2019
Chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Nam Á, Đại học tổng hợp quốc gia Singapore, phân tích về các tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đối với khu vực Nam Á.

Đề xuất