Thế giới


Nam Cực - mục tiêu địa chính trị tiếp theo của Trung Quốc
  • 16:41
  • |
  • 05-04-2021
Nhiều bằng chứng cho thấy Trung Quốc có tham vọng với Bắc Cực; đầu tiên là Chiến lược Bắc Cực 2018 của Bắc Kinh, trong đó tự tuyên bố là cường quốc “gần Bắc Cực,” vạch ra “Con đường Tơ lụa Địa cực.”

Đề xuất