Kinh tế - Công nghệ


Năm điều Mỹ cân nhắc khi cạnh tranh với Trung Quốc
  • 09:58
  • |
  • 26-09-2019
Cuối tháng trước, ông Trump đã ra một tuyên bố cứng rắn: “Chúng tôi không cần Trung Quốc, và thành thật mà nói, chúng tôi còn tốt hơn nếu không có họ.”

Đề xuất