Kinh tế - Công nghệ


Năng lượng tái tạo sẽ trở thành nguồn năng lượng chủ lực của Nhật Bản?
  • 16:44
  • |
  • 19-07-2019
Việc sử dụng năng lượng Mặt Trời đang tăng nhanh ở nước này, nhưng vào năm 2016, tỷ trọng năng lượng tái tạo như điện Mặt Trời và điện gió mới chỉ chiếm 7%, thấp hơn con số 8% của thủy điện.

Đề xuất