Kinh tế - Công nghệ


NATO đang trong tình trạng 'chết não' - sự thật bị thổi phồng?
  • 18:02
  • |
  • 08-12-2019
Nếu Hội nghị thượng đỉnh London là nơi thể hiện sự bất đồng chưa từng thấy giữa các đồng minh, thì đây có thể được coi như là một thời điểm lịch sử, đánh dấu sự khởi đầu cho kết thúc của NATO.

Đề xuất