Nền chính trị châu Âu có phải đang chuyển dần sang một kỷ nguyên mới?
  • 16:40
  • |
  • 11-06-2019
Trong tương lai, một Nghị viện châu Âu (EP) chia rẽ, phân tán và đa dạng muốn đạt được sự đồng thuận sẽ gặp nhiều khó khăn hơn và sẽ có rất nhiều tranh cãi và trắc trở.

Đề xuất

'Rệp' nghe lén vẫn là vũ khí lợi hại trong tình báo kinh tế

Vì “rệp” nghe lén hiện được sản xuất hàng loạt và dễ mua nên thiết bị này được rất nhiều đối tượng sử dụng và rất khó truy xuất được đến được người cài thiết bị này kể cả khi đã phát hiện ra “rệp.”

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 12:09
  • |
  • 09-04-2019