Kinh tế - Công nghệ


Nền kinh tế nào sẽ chịu tác động của chủ nghĩa bảo hộ thương mại?
  • 07:55
  • |
  • 29-10-2018
Công bố mới nhất của Coface cho rằng chủ nghĩa bảo hộ thương mại không ngừng gia tăng đang tác động đến nhiều nền kinh tế, cả các nền kinh tế phát triển và các nền kinh tế mới nổi.

Đề xuất