Kinh tế - Công nghệ


Nền kinh tế toàn cầu giống như đang đi trên dây cáp
  • 08:57
  • |
  • 07-10-2018
Sức ép trực tiếp nhất mà nền kinh tế thế giới hiện nay đang phải đối mặt đến từ các hàng rào thuế quan không ngừng gia tăng và sự bất ổn trong dòng chảy tài chính toàn cầu.

Đề xuất