Thế giới


Nếu chiến tranh Mỹ-Trung nổ ra, ai sẽ thắng trong cuộc chiến đó?
  • 07:30
  • |
  • 16-06-2021
Cán cân quân sự giữa Trung Quốc và Mỹ rất phức tạp và đòi hỏi phải tính toán về ngân sách, số lượng tàu chiến và máy bay, địa lý, hệ thống liên minh và công nghệ.

Đề xuất