Thế giới


Nga được lợi nhất trong cuộc xung đột Ấn Độ-Trung Quốc?
  • 11:07
  • |
  • 25-07-2020
Những thách thức luôn đến cùng cơ hội, và Nga chính là quốc gia có thể trở thành “người chiến thắng,” cả về địa chính trị và kinh tế, trong bối cảnh đối đầu Trung-Ấn.

Đề xuất