Kinh tế - Công nghệ


Nga tăng cường can dự kinh tế tại châu Phi như thế nào?
  • 17:18
  • |
  • 30-11-2021
Sự hiện diện kinh tế mờ nhạt của Nga ở châu Phi trở thành một vấn đề đáng quan ngại đối với một số chuyên gia Nga và họ tự hỏi tại sao quốc gia này không hành động tích cực như đồng minh Trung Quốc.

Đề xuất