Thế giới


Nga và Trung Quốc có hưởng lợi từ "bất ổn" của Mỹ và BRICS?
  • 14:05
  • |
  • 02-08-2018
Charles Pennaforte, chuyên gia quan hệ quốc tế của Đại học Liên bang Pelotas, bang Rio Grande do Sul, Brazil, giải thích cách mà chính sách của Trump có thể có lợi cho BRICS.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018