Chính trị - Xã hội


Ngành đường sắt cấm một số nhân viên dùng điện thoại thông minh
  • 09:24
  • |
  • 11-06-2018
Tổng công ty Đường sắt sẽ cấm sử dụng các thiết bị điện tử, điện thoại thông minh cầm tay trong quá trình làm việc đối với một số chức danh, vị trí công tác trực tiếp liên quan đến an toàn chạy tàu.

Đề xuất