Kinh tế - Công nghệ


Ngành kinh doanh điện thoại ở Triều Tiên đang lách trừng phạt thế nào?
  • 15:58
  • |
  • 26-09-2019
Các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc áp đặt vào năm 2017 vì các chương trình vũ khí của Triều Tiên đã cấm nước này nhập khẩu phần cứng điện thoại di động.

Đề xuất