Văn hóa - Thể thao


Nghệ sỹ Lan Hương: Vai diễn ‘Em bé Hà Nội’ đã vận vào đời tôi...
  • 08:26
  • |
  • 09-10-2018
Khi đã trải qua nhiều va đập, thăng trầm của cuộc sống, ngẫm lại, có nhiều chi tiết liên quan đến vai diễn Ngọc Hà sau này đã ‘vận’ vào đời tôi… Bởi thế, tôi tin vào chữ ‘duyên’ và ‘định mệnh’...

Đề xuất