Văn hóa - Thể thao


Ngô Thanh Vân dốc lòng về giấc mơ đưa phim Việt 'cất cánh'
  • 10:49
  • |
  • 07-03-2019
Với điện ảnh, Ngô Thanh Vân không chỉ có đam mê mà còn cả những tham vọng (với những tính toán, hoạch định chiến lược khôn ngoan bằng một cái “đầu lạnh”).

Đề xuất