Thế giới


Người Arab và Israel: Khi cơ bắp bất lực trước trí óc siêu việt
  • 14:47
  • |
  • 16-06-2021
Có thể đổ lỗi cho sự mất đoàn kết của thế giới Arab đã gây ra sự "đen đủi" của Palestine. Có một thực tế trong nhận định này: Người Arab đang bị chia rẽ một cách nghiêm trọng.

Đề xuất