Kinh tế - Công nghệ


Người 'cầm cân nảy mực' trong quyết sách thương mại của ông Trump
  • 11:30
  • |
  • 25-08-2019
Để định hình được những quyết định đó, bên cạnh ông Trump có 5 nhân vật chủ chốt, những người được đánh giá là có tác động quan trọng đến các quyết định thương mại của Tổng thống.

Đề xuất