Kinh tế - Công nghệ


Nguy cơ 'Chiến tranh Lạnh mới' và thế giới chia làm hai phần
  • 14:32
  • |
  • 13-06-2019
Việc Mỹ và Trung Quốc không chịu nhượng bộ lẫn nhau dần dần sẽ chia thế giới thành hai phe sử dụng công nghệ khác nhau, có quy tắc vận hành và quan niệm giá trị khác nhau.

Đề xuất