Thế giới


Nguy cơ EU chia rẽ trong vấn đề kết nạp thành viên mới
  • 14:55
  • |
  • 22-11-2019
Các Bộ trưởng các nước thành viên EU đã có một có một cuộc thảo luận về tiến triển đàm phán của các nước Tây Balkan. Có những quốc gia hoan nghênh và một số khác bày tỏ lo ngại.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018