Kinh tế - Công nghệ


Nguy cơ mất lợi thế cạnh tranh khi Indonesia bỏ qua năng lượng tái tạo
  • 17:02
  • |
  • 20-01-2021
Chính phủ Indonesia đang tự tạo ra một thị trường nội địa cho các sản phẩm năng lượng mà các nước khác đang dần bỏ qua.

Đề xuất