Kinh tế - Công nghệ


Nguy cơ xảy ra làn sóng thoái vốn đồng USD tại các nền kinh tế mới nổi
  • 15:57
  • |
  • 05-07-2020
Các chuyên gia cho rằng nếu sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế và các nền kinh tế lớn bị thiếu hụt, vấn đề ở các nền kinh tế mới nổi có thể gây ra một cuộc khủng hoảng toàn cầu.

Đề xuất