Chính trị - Xã hội


Nguyên nhân ban đầu 2 vụ tai nạn đường sắt là do lỗi của nhân viên
  • 13:37
  • |
  • 31-05-2018
Hai vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra tại Tĩnh Gia và ga Núi Thành, theo báo cáo bước đầu của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam là do lỗi của các nhân viên ngành đường sắt.

Đề xuất