Kinh tế - Công nghệ


Nhà khoa học gốc Việt cần điều kiện gì để về nước nghiên cứu?
  • 09:12
  • |
  • 23-08-2018
Các chuyên gia chia sẻ về mong muốn và điều kiện để có thể mời các nhà khoa học gốc Việt đang sinh sống ở nước ngoài về Việt Nam làm việc.

Đề xuất