Kinh tế - Công nghệ


Nhận định từ biện pháp "chữa lành bệnh của nền kinh tế" Venezuela
  • 11:22
  • |
  • 30-08-2018
Giới quan sát cho rằng mặc dù các biện pháp "chữa lành bệnh của nền kinh tế" Venezuela là tích cực, song hiệu quả thực sự cần phải có thời gian để kiểm chứng.

Đề xuất