Kinh tế - Công nghệ


Nhận định về vai trò của Trung Quốc trong nền kinh tế thế giới
  • 14:37
  • |
  • 21-07-2020
Vào thời điểm khủng hoảng vì COVID-19, Trung Quốc đã trở thành nhà cung cấp các sản phẩm chính lớn nhất thế giới, chiếm một nửa tổng số thiết bị bảo hộ cá nhân nhập khẩu vào châu Âu và Mỹ.

Đề xuất