Kinh tế - Công nghệ


Nhân tố có thể làm tiêu tan giấc mơ NAFTA của Tổng thống Trump
  • 07:46
  • |
  • 12-10-2018
Cái lắc đầu của Thượng viện hay Hạ viện cũng sẽ xóa tan hy vọng của Tổng thống Donald Trump về điều mà ông kỳ vọng là một thành tựu lớn trong chính sách thương mại.

Đề xuất