Kinh tế - Công nghệ


Nhân tố kinh tế trong tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương
  • 08:04
  • |
  • 10-09-2018
Cùng với tầm quan trọng về an ninh hàng hải và sự phối hợp quân sự lớn hơn giữa Mỹ, Nhật Bản, Australia, Ấn Độ, tầm nhìn "Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở" còn dựa trên nền tảng kinh tế.

Đề xuất