Thế giới


Nhân tố làm "đảo chiều" thái độ của Trung Quốc đối với Israel
  • 12:51
  • |
  • 03-07-2021
Israel cần thận trọng, tránh để bị kéo quá sâu vào mâu thuẫn giữa Mỹ và Trung Quốc, bị sử dụng như một công cụ và có thể phải hứng chịu những hậu quả không mong muốn.

Đề xuất