Kinh tế - Công nghệ


Nhân tố thúc đẩy chiến lược điện hạt nhân của Trung Quốc
  • 16:04
  • |
  • 02-03-2019
Kế hoạch “Sản xuất tại Trung Quốc năm 2025” sẽ giúp mở rộng vai trò của Trung Quốc trong sản xuất điện hạt nhân ở các nền kinh tế đang phát triển trên khắp thế giới.

Đề xuất