Chính trị - Xã hội


Nhân viên gác chắn, gác ghi đường sắt uống rượu, ngủ gật khi trực tàu
  • 16:04
  • |
  • 05-06-2018
Cục Đường sắt kiểm tra và chỉ ra hàng loạt những vi phạm kỷ luật lao động, vi phạm quy định ngành đường sắt như nhân viên gác chắn, gác ghi đường sắt uống rượu, ngủ gật khi lên ban.

Đề xuất