Văn hóa - Thể thao


Nhật Bản có nên áp dụng quy ước giờ mùa Hè tại Olympic Tokyo 2020?
  • 09:08
  • |
  • 24-11-2018
Chủ tịch Olympic Tokyo 2020 Yoshiro Mori đã đề nghị một giải pháp: áp dụng chế độ giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày (hay quy ước giờ mùa Hè - DST) vào dịp Olympic Tokyo 2020.

Đề xuất