Kinh tế - Công nghệ


Nhiều bộ, ngành gần như chưa giải ngân được ‘đồng vốn’ nào
  • 15:26
  • |
  • 03-07-2018
Bộ Y tế được giao kế hoạch vốn đầu tư năm nay là 5.260 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau 6 tháng, bộ này mới thanh toán được hơn 300 tỷ đồng, tức là tương đương tỷ lệ chưa tới 6%.

Đề xuất