Kinh tế - Công nghệ


Nhiều dự báo bi quan về tăng trưởng kinh tế Mỹ trong năm 2019
  • 07:54
  • |
  • 07-03-2019
Nhiều chuyên gia dự báo tăng trưởng kinh tế của Mỹ sẽ giảm xuống mức dưới 2% trong quý đầu tiên, nguyên nhân xuất phát từ việc chính phủ đóng cửa một phần.

Đề xuất