Thế giới


Nhìn lại 'cuộc đấu trí' của ông Abe Shinzo và ông Tập Cận Bình
  • 07:19
  • |
  • 09-09-2020
Ông Abe được bầu làm thủ tướng Nhật Bản vào tháng 12/2012, khi đó ông 58 tuổi. Trước đó 1 tháng, ông Tập Cận Bình được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc ở tuổi 59.

Đề xuất